May Measurement Month (MMM17)
Maj Miesiącem Mierzenia
ciśnienia tętniczego krwi w Polsce w 2017 roku (MMM17)
UWAGA !
Wyniki Educator MMM17 są już dostępne!
Badaczom MMM17 dziękujemy za udział i rekrutację pacjentów!

Educator MMM17

Samo zaangażowanie profesjonalistów medycznych (badaczy) w kampanii MMM17 będzie nieodpłatne i odbywać się będzie na zasadach wolontariatu. Niemniej Organizatorzy badania, wyrażając swoje podziękowanie dla badaczy biorących udział w rekrutacji pacjentów, utworzą specjalną formułę wsparcia edukacyjnego i medycznego (EDUCATOR MMM17), połączoną z rozlosowaniem: ● sprzętu medycznego (→ 50 egzemplarzy wysokiej klasy automatycznych ciśnieniomierzy z funkcją monitorowania migotania przedsionków, → 3 egzemplarzy najwyższej klasy, profesjonalnych ciśnieniomierzy z możliwością mierzenia ciśnienia tętniczego na obu ramionach) ● 20 wyjątkowo cennych podręczników medycznych ● sponsorowanego uczestnictwa w 16 krajowych i zagranicznych kongresach naukowych, związanych z nadciśnieniem tętniczym oraz kardiologią (konferencje ISH, PTNT, PTK, PTN, PTL, KLRwP,). Warunkiem korzystania ze wsparcia EDUCATOR MMM17 będzie zarejestrowanie się w formie elektronicznej na internetowej stronie kampanii MMM17, a następnie rekrutacja co najmniej 15 pacjentów, których anonimowe dane dotyczące stanu ich zdrowia wraz z pomiarami ciśnienia tętniczego zostaną wprowadzone przez badacza do aplikacji APP MMM17.

ZASADY PODZIAŁU PULI EDUCATOR MMM17

ZA UCZESTNICTWO !
DLA WSZYSTKICH BADACZY,
KTÓRZY WŁĄCZĄ DO BADANIA CO NAJMNIEJ 15 PACJENTÓW
REKRUTUJ CO NAJMNIEJ 15 PACJENTÓW !
Certyfikat Badacza MMM17
ZA ZAANGAŻOWANIE !
DLA NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH BADACZY,
KTÓRZY WŁĄCZĄ DO BADANIA NAJWIĘCEJ PACJENTÓW
REKRUTUJ JAK NAJWIĘCEJ PACJENTÓW !
1 wyjazd
Kongres International Society of Hypertension,
Chiny, Pekin 2018
3 ciśnieniomierze
MICROLIFE WATCH BP OFFICE
z funkcją mierzenia ciśnienia na obu ramionach jednocześnie
10 ciśnieniomierzy
MICROLIFE BP A6 BT (AFIB)
z funkcją monitorowania migotania przedsionków
5 egzemplarzy
"Interna Szczeklika 2016
Podręcznik chorób wewnętrznych"
15 uczestnictw
w kongresach krajowych 2017/2018
PTNT, PTK, PTN, PTL, KLRWP
LOSOWANIE !
DLA WSZYSTKICH BADACZY,
KTÓRZY WŁĄCZĄ DO BADANIA CO NAJMNIEJ 15 PACJENTÓW
REKRUTUJ CO NAJMNIEJ 15 PACJENTÓW !
40 ciśnieniomierzy
MICROLIFE BP A6 BT (AFIB)
z funkcją monitorowania migotania przedsionków
15 egzemplarzy
"Interna Szczeklika 2016
Podręcznik chorób wewnętrznych"
Regulamin
EDUCATOR MMM17