Gdzie wykorzystać mieszadło magnetyczne z grzaniem?

Mieszadło magnetyczne z grzaniem to urządzenie laboratoryjne, które wykorzystywane jest do specjalistycznego mieszania próbek. Oprócz standardowej funkcji mieszania zostało także wyposażone w funkcję podgrzewania, dzięki czemu sprawdza się w wielu obszarach działań badawczych. Ze względu na swoje właściwości wykorzystywana w licznych laboratoriach, w tym takich jak: biochemiczne, medyczne, chemiczne, farmaceutyczne, a także w placówkach naukowo-badawczych, w których wykonywane są badania polegające na mieszaniu próbek wraz z jednoczesnym ich ogrzewaniem.

W jaki sposób działają mieszadła magnetyczne z grzaniem?

Mieszadła magnetyczne z grzaniem znajdują zastosowanie do ogrzewania kolb okrągłodennych oraz okrągłodennych posiadających trzy szyjki. Ciepło dociera do celu poprzez promieniowanie oraz kontakt z blokiem aluminiowym o wymiarach odpowiednich do danej objętości kolby. Jeśli dochodzi do pęknięcia lub innego uszkodzenia kolby cała mieszana zawartość pozostaje w bloku aluminiowym. Do mieszania płynu używane jest owalne mieszadło magnetyczne, co powoduje, że dochodzi do zjawiska miejscowego przegrzania cieczy. Wzrost temperatury ma charakter dynamiczny.

mieszadło magnetyczne z grzaniem

Budowa mieszadła magnetycznego

Wybrane mieszadła magnetyczne z grzaniem (zobacz tutaj) są wyposażone w nowoczesny i praktyczny 4 cyfrowy wyświetlacz, regulację temperatury, jak i prędkości mieszadła. Wyświetlacz znajdujące się w przedniej części panelu urządzenia. Pozwala to monitorować parametry urządzenia na wyświetlaczu LCD, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.