May Measurement Month (MMM17)
Maj Miesiącem Mierzenia
ciśnienia tętniczego krwi w Polsce w 2017 roku (MMM17)
UWAGA !
Wyniki Educator MMM17 są już dostępne!
Badaczom MMM17 dziękujemy za udział i rekrutację pacjentów!
WEŹ UDZIAŁ w badaniu MMM17
Dołącz do badaczy w ponad 100 KRAJACH na wszystkich Kontynentach !
Zamierzamy zbadać ciśnienie krwi u 25 MILIONÓW LUDZI na Świecie !
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE jest najsilniejszym czynnikiem RYZYKA ZGONU i ryzyka wystąpienia ZAWAŁU SERCA, UDARU MÓZGU i CHORÓB NEREK.
MNIEJ NIŻ POŁOWA CHORYCH na nadciśnienie W OGÓLE WIE O SWOJEJ CHOROBIE.
zawały serca
udary mózgu
choroby nerek
Do badania MMM17 chcemy włączyć osoby, których CIŚNIENIE KRWI nie było mierzone w ciągu OSTATNIEGO ROKU
Pomiary ciśnienia tętniczego w badaniu MMM17 prowadzone będą W CAŁEJ POLSCE - w placówkach medycznych biorących udział w kampanii oraz około 1500 aptekach i sklepach medycznych.