Do czego służą pipety szklane?

Pipety szklane to przyrządy wykorzystywane w laboratoriach badawczych. Wykazują dużą odporność na działanie roztworów, zwłaszcza kwasów i zasad, ponieważ są produkowane z wysokiej jakości szkła. Nie ulegają zniszczeniu pod wpływem działania wysokiej temperatury. Są przeznaczone do wielokrotnego użytku, pod warunkiem, że zostaną poddane procesowi autoklawowania.

Pipety szklane – podział

pipety szklaneLaboratoria wykorzystują pipety szklane każdego dnia. Dostępnych jest jednak kilka ich rodzajów (https://danlab.pl/nasze-produkty/szklo-laboratoryjne-i-drobny-asortyment-laboratoryjny/drobne-instrumenty-laboratoryjne/pipety-i-akcesoria-do-pipet/), dlatego należy dopasować jej model do typu wykonywanych prac. Do najczęściej stosowanych pipet szklanych należą: miarowe, zanurzeniowe, Pasteura. Pipety miarowe przeznaczone są do badań jakościowych i ilościowych. Dostępne w klasie dokładności AS oraz B. Pipety wielomiarowe wyposażone oryginalnie w naniesioną skalą, umożliwiają odmierzanie wielu objętości roztworu przy użyciu jednej pipety oraz pipety jednomiarowe z zaznaczoną jedną objętością, na którą wyskalowana jest pipeta. Pipety jednomiarowe umożliwiają precyzyjne odmierzenie jednej stałej objętości roztworu. Aby sprawnie posługiwać się szklanymi pipetami miarowymi, pomocne są pompki i gruszki do pipet. Kolejnym rodzajem pipet są zanurzeniowe, które wykorzystywane są do pobierania próbek z dużych pojemników. Pipety Pasteura znajdują natomiast zastosowanie do pobierania niewielkich ilości cieczy. Można je dezynfekować w autoklawie i ponownie wykorzystywać, ograniczając tym samym ilość odpadów w laboratorium. Do ich napełniania można wykorzystać dedykowane smoczki.