Czym jest mieszadło magnetyczne?

Procesy mieszania są stosowane we wszystkich laboratoriach chemicznych i biologicznych w różnych kształtach i rozmiarach. Niezależnie od konkretnej aplikacji lub procesu, który jest wykonywany, badacze lub technicy muszą używać najlepszego sprzętu laboratoryjnego do pracy, aby upewnić się, że wyniki są spójne. Nieprawidłowy proces mieszania prowadzi do niedokładnych wyników, dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć opcje mieszania, jak na aplikacji. Do mieszania, różne opcje są dostępne. Wśród nich szeroko stosowane są płyty gorące z mieszadłami magnetycznymi i mieszadła podwieszane.

Co to jest mieszadło magnetyczne?

Mieszadła magnetyczne wykorzystują wirujące pole magnetyczne do poruszania prętem mieszającym w próbkach cieczy, a niektóre z nich są połączone z gorącą płytą mieszającą. Ruch mieszadła powoduje dokładne wymieszanie próbek dzięki szybkim ruchom i mieszaniu. Użytkownik kontroluje prędkość pola magnetycznego, więc może być dostosowana do konkretnej próbki, która jest mieszana. Mieszadła te powinny być używane ze szklanymi lub innymi niemetalowymi zlewkami, aby zapobiec zakłóceniom pola magnetycznego. Magnes prętowy umieszcza się wewnątrz pojemnika, zanurzonego w cieczy. Osobny magnes umieszcza się pod pojemnikiem, tak aby przyciągał się do magnesu prętowego. Dolny magnes jest zwykle podłączony do silnika, który go obraca. Jeśli magnesy są wystarczająco blisko, magnes prętowy obraca się wewnątrz pojemnika. W zależności od zastosowania, można skonfigurować mieszadło magnetyczne z płytami grzejnymi do podgrzewania próbek podczas mieszania. Przy użyciu mieszadła z gorącą płytą można mieszać wiele różnych próbek do różnych zastosowań.